A lelki atyaságról

Mindannyian vágyunk az Istennel való mély, személyes szeretet kapcsolatra. Talán ez még
nem tudatosult mindenkiben. De mit is jelent ez? Többek között határtalan biztonságot és
személyem feltételek nélküli elfogadását. Ha nap, mint nap vállalkozol erre a kalandra és kész
vagy ezért áldozatokat is hozni, akkor megtapasztalod azt, hogy szívedben erősödik az Isten
és az emberszeretet, amely elválaszthatatlan egymástól. A Szentlélek feléd áradó szerelméről
van szó, amely az élet forrása, és amelyet ott a csendes mélyben ad tudtodra. Erre a „szóra”
éhezel teremtésed első pillanatától. Nem egy misztikus naplójából idéztem, hanem az
életedről írtam.
El kell fogadnunk a kritikát: egyházunk túl intézményessé és személytelenné vált az elmúlt
időszakban. Óriási az igény a személyesebb és a közösségibb lelki életre. A lelki atya ezen a
téren nagyon sokat tud segíteni. Hogyan? Mindenekelőtt a lelki gyermekéért mondott
imádságával, hiszen az Úristen felhasználja őt, mint kegyelem közvetítőt. A szívén keresztül
kell engednie az isteni kegyelmet, befogadva és továbbítva azt. Aztán tapasztalataiból merített
tanácsaival is segíti gyermekét a lelki fejlődésben. Kívülről objektív módon látja a rábízottat.
Némely lelki vezető megkapja a megkülönböztetés karizmáját, ami azt jelenti, hogy világosan
meg tudja különböztetni azt, hogy melyik gondolat, vagy érzés származik Istentől, vagy a
kísértőtől. Hitével a lelki Minden ember megkapta Istentől azt a képességet, hogy, bár
korlátozottan, de az ő természetfölötti jelenlétét „érzékelje”. Nevezhetnénk ezt a szívünkben
lévő intuitív látásnak is. A racionális gondolkodás nem képes a valóság teljességét
megragadni, csak korlátozott mértékben. Nem a jól ismert tudat alattiról, vagy tudattalanról
van szó, hanem arról a tudat fölötti dimenzióról, vagy létmódról, ahol a Szentlélekkel
személyesen találkozhatunk. Itt nem az ember a cselekvő, hanem a Lélek, aki megtisztít és
megvilágosít. A lelki élet a Szentlélek élete bennünk, amihez hatalmas segítséget kaphatunk a
lelki atyánktól.
Végezetül egy – két tanács egykori lelki atyáktól:
 elégedj meg lelki atyáddal, bárki is legyen az, mert a te alázatod és engedelmességed sokkal
többet ér, mint az atyád szentsége, vagy karizmája!
 te keresd meg atyádat, ha rászorulsz a segítségére! Néma gyereknek anyja /atyja/ sem érti
szavát.
 te is imádkozz atyádért, mert rászorul!